• Hvad er dit PLE?

    -og hvordan kortlægges det? Det skal du vide for at kvalificere diskussionen om læringspotentialet i digitale netværk.  Graham Attwell opererer med begrebet Personal Learning Environment[1] (herefter PLE) som en samlebetegnelse for de forskellige digitale værktøjer vi i dag har til rådighed. Begrebet omfatter en forståelse af vores helt individuelle organisering af vores egen læring på nettet… Continue Reading

  • Hvad med didaktikken i det digitaliserede sprogcenter?

    Læreren under pres i det digitale sprogcenter? Genudgivelse af min artikel til “Det flyvende tæppe” fra 2013 Hvordan kan vi opnå en bedre læring i sprogundervisningen i danskuddannelsen, og hvad har ikt med bedre læring at gøre? Hvordan ser det hele ud, hvis man vælger at se udviklingen af danskuddannelsen med ikt-redskaber og – tjenester… Continue Reading