Præsentationer, foredrag, artikler, udgivelser m.v.

Page under construction…more to come.

Præsentationer

Prezi

Powerpoint

Foredrag, materialer

Video

Materialer

Artikler

Fagblade m.v.

Universitet/forskning

  • Fra top til tå – Transformationer i den digitale erhvervsuddannelse (2016) Masterprojekt AAU
  • Udvikling af undervisningspraksis gennem videoobservation og peer-feedback (2015)
  • Didaktisering af det hybride klasserum, når virtuelle rum kobles på HF undervisningen i VUC (2016)
  • Videoanalyse som værktøj til refleksion til facilitering af peer feedback for underviseren (2016)

Udgivelser

Sundhedsdansk er en bog rettet til det stigende antal udenlandske læger og sygeplejersker, der arbejder i det danske sundhedsvæsen. Bogens første del er en introduktion til det danske sundhedsvæsens opbygning, kommunikation, lovgrundlag og funktion. Anden del er en ordbog, der indenfor hvert enkelt medicinsk speciale, lister relevante ord, begreber og vendinger på hhv. latin, med dansk fagterminologi og med dagligdags patientsprog. Ordbogsdelen støttes af ca. 75 anatomiske tegninger.

Bogen er velegnet som lærebog på fagspecifikke danskkurser for sundhedspersonale.