• Hvad er dit PLE?

    -og hvordan kortlægges det? Det skal du vide for at kvalificere diskussionen om læringspotentialet i digitale netværk.  Graham Attwell opererer med begrebet Personal Learning Environment[1] (herefter PLE) som en samlebetegnelse for de forskellige digitale værktøjer vi i dag har til rådighed. Begrebet omfatter en forståelse af vores helt individuelle organisering af vores egen læring på nettet… Continue Reading